Đáp án đề thi môn Toán THPT quốc gia 2019

27

Chiều 25/6, thí sinh kết thúc 90 phút làm bài thi môn Toán, với 50 câu hỏi.

Bài giải đề thi mã 120, do các thành viên CLB Thủ khoa Việt Nam thực hiện.

 1 – A 2 – C 3 – C  4 – C 5 – A
 6 – C 7 – C 8 – B  9 – A 10 – A
11 –  12 13 14 15 
16 17 18 19 20
21 22 23 – B 24 – C 25 – D
26 – B 27 – C 28 – A 29 – D 30 – A
31 – A 32 – D 33 – A 34 – B 35 – C
36 -D 37 – D 38 – D 39 40
41 42 43 44 45
46 47  48 49  50

Đề thi môn Toán mã 120:

Bai giai de thi mon Toan THPT quoc gia 2019 hinh anh 1
Bai giai de thi mon Toan THPT quoc gia 2019 hinh anh 2
Bai giai de thi mon Toan THPT quoc gia 2019 hinh anh 3
Bai giai de thi mon Toan THPT quoc gia 2019 hinh anh 4
Bai giai de thi mon Toan THPT quoc gia 2019 hinh anh 5

Theo Zing

 

Loading...

 

Loading...